?
Ovo polje namenjeno je svim vašim dodatnim interesovanjima ili hobijima za koje smatrate da vam mogu poslužiti pri radu sa učeničkom kompanijom (na primer: trčanje, hortikultura, duborez…). Nekada samim tim što ste “ciljna grupa” za proizvod koji kompanija plasira možete mnogo doprineti njihovom daljem razvoju.