Celokupan prikaz projekta

U periodu od septembra 2017. godine do avgusta 2019. godine realizovan je dvogodišnji projekat Deploying the Use of Apprenticeship Based Learning - DUAL koji je finansirala Evropska unija kroz program Erasmus+. Cilj projekta DUAL bio je da unapredi rad srednjih stručnih škola u Sloveniji, Rumuniji i Srbiji, tri zemlje regiona sa sličnim obrazovnim nasleđem. Jedan od rezultata projekta je kreiranje modula Preduzetništvo i učenička kompanija koji predstavlja vezu između metodologije Učenička kompanija sa stručnim i opšteobrazovnim predmetima, a sa ciljem bolje pripreme učenika za tržište rada. Drugi rezultat projekta je kreiranje onlajn platforme www.ucenickakompanija.rs za registraciju i monitoring rada učeničkih kompanija. Platforma predstavlja sveobuhvatnu bazu srednjih škola u Srbiji uz profile nastavnika koji su pohađali akreditovanu obuku Dostignuća mladih u Srbiji – DMuS i osposobljeni su za sprovođenje programa Učenička kompanija. Platforma je dostupna i nastavnicima u Rumuniji i Sloveniji, a broj nastavnika koji koristi platformu se u sve tri zemlje povećava sa realizacijom novih obuka nastavnika.

U ostvarivanju ovih ciljeva aktivno su učestvovali partneri na projektu Srednja škola “Sveti Ahilije” iz Arilja, Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih iz Ljubljane, Šolski center za pošto, ekonomija in telekomunikacije iz Ljubljane i Asociatia Junior Achievement Romania iz Bukurešta. Tokom prve godine projekta partneri su razmenjivali iskustva u sprovođenju programa Učenička kompanija i izazove sa kojima se suočavaju pri realizaciji kako bi pri kreiranju modula mogli da ponude univerzalan model koji će srednjim školama ostaviti prostora da ga modifikuju prema svojim potrebama i resursima u zajednici. U Srednjoj školi „Sveti Ahilije“ formirane su tri učeničke kompanije različitih profila (mašinstvo, tekstil i elektro struka), a u Šolskom centru za pošto, ekonomija in telekomunikacije iz Ljubljane pet učeničkih kompanija sa smera telekomunikacije, koje su radile po osmišljenom modelu modula i testirale faze razvoja kompanije kroz ovakav model rada. U drugoj godini projekta učeničke kompanije u ovim školama prošle su teme i oblasti rada po modulu, a u sprovođenju modula pridružile su se i škole iz Srbije (Peta ekonomska škola „Rakovica) i Rumunije (Colegiul Tehnic Alexandru Roman).

U okviru projekta realizovan je niz aktivnosti čiji cilj je bio da se promovišu načini rada koji aktivno uključuju poslovnu zajednicu i privredu u aktivnosti preduzetničkog obrazovanja u srednjim školama. Najbolji način da se ohrabri ovakvo povezivanje na lokalu jeste prenošenje znanja koje dolazi od kolega ka kolegama. Direktori škola svakako su prepoznati kao neko od koga zavisi dugoročna saradnja škole sa privredom i ključna su karika u uspostavljanju ovakvih partnerstava, ali nastavnici imaju značajnu ulogu u osposobljavanju učenika da iz ovakvog vida saradnje izađu sa što više znanja, veština, uvida, informacija, saveta. Zato je kroz projekat realizovan niz aktivnosti za prenos znanja kolegama u sve tri zemlje koje su pored vebinara, obuka za nastavnike, konsultativnih radionica i međunarodnog treninga omogućile dijalog između nastavnika najrazličitijih profila u srednjim stručnim školama. Najposećenija aktivnost u okviru projekta bila je Konferencija o preduzetničkom obrazovanju u srednjim školama koja je okupila više od 150 nastavnika iz škola širom Srbije, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i na koji način nastavnici mogu da ih inkorporiraju u svoj rad.

Učenička kompanija je obrazovni program koji omogućava učenicima da budu uključeni u razvoj i vođenje sopstvenih kompanija, sa realnim proizvodima i uslugamama, kao i da upravljaju zarađenim novcem za vreme trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Modul Preduzetništvo i učenička kompanija omogućava kombinovanje različitih sadržaja i oblika rada, podrazumeva uključivanje privrede kroz mentorstvo i ostale vidove podrške, kao i aktivno učešće učenika u proces rada i učenja. Primenom ovog modula povezuje se teorijsko znanje, praktična nastava koja se izvodi u školi, kao i praksa koja se realizuje u privrednim društvima, i to ne samo iz struke za koju se učenici školuju već se povezuju oblasti iz drugih predmeta koji nisu usko povezani sa samom strukom (matematika, srpski jezik, itd.), ali i razvijaju veštine koje nisu obuhvaćene nijednim predmetom (kreativnost, timski rad, preuzimanje inicijative, realizacija ideje, odgovornost, itd.).

Erasmus
USAID
Ministarstvo